Friday, February 15, 2008

vihik
School words from SwedenThe pictures are from grade three.  1. teacher - lärare


  2. learning - inlärning


  3. schoolgirl, schoolboy - skolflicka, skolpojke


  4. exercise book - övningsbok


  5. blackboard - svarta tavlan


  6. mark/grade - betyg


  7. school - skola


  8. homework - hemläxa


  9. lesson - lektion


  10. schoolbok, register - register

Christmas words

More Christmas words from Sweden.


Wednesday, February 13, 2008

Topic 5 february 2008

Music and dance

Music - musik
Dance - dansa
Sing - sjunga
Song - visa
Tune - melodi
Play - spela
Choir - sångkör
Stage - scen
Accordion - dragspel
Preformance - uppträdande

Greetings from Sweden / Cia